Friday, September 20, 2019

Tawaran tender bagi kepelbagaian peralatan saintifik di Institut Farmaseutikal Dan Nutraseutikal Malaysia (IPharm), National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)

 

NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)

Company No. 976431-X

(Agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)

 

 

 

  

                KENYATAAN TAWARAN 

Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang yang berkaitan sahaja:

 

No. Tender

Tajuk

Kelayakan Petender

Sesi Taklimat dan Penjualan Dokumen

NIBM/IPH/TEN/002-2017

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN SAINTIFIK   INDIVIDUALLY VENTILATED CAGE (IVC) SYSTEM FOR MICE” BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)

Berdaftar dengan  Kementerian Kewangan  di bawah kod bidang:

 

060501– Peralatan makmal serta aksesori

 

ATAU

 

060502- Peralatan makmal pengukuran, pencerapan dan sukatan

 

Taklimat:

Kehadiran adalah DIWAJIBKAN

Tarikh: 10 APRIL 2017

Masa :  10.00 Pagi

Tempat :

Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.   

 

Tarikh Penjualan Dokumen:

10 APRIL 2017

(11.00 pagi  - 5.00 petang)

 

Harga Dokumen:

RM50 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh Sahaja) senaskah

NIBM/IPH/TEN/003-2017

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN SAINTIFIK ”INDIVIDUALLY VENTILATED CAGE (IVC) SYSTEM FOR RATS  BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)

NIBM/IPH/TEN/004-2017

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN SAINTIFIK ”CONVENTIONAL CAGE SYSTEM FOR RABBIT  BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)

NIBM/IPH/TEN/005-2017

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PANGKALAN DATA MYNATURE 50000 UNTUK  INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL  INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)

Berdaftar dengan  Kementerian Kewangan  di bawah kod bidang: 

 

210101 - Hardware (low  end technology) -Supply all types of computer hardware Including PC, notebook, printer, document  scanner, peripherals and maintenance,

 

ATAU

 

210103 – Software – Supply all computer software, operating system, database, off-the-Shelf packages including maintenance,,

 

ATAU

 

210104 – Software/System development/Customization and maintenance including data entry, data processing.

Taklimat:

Kehadiran adalah DIWAJIBKAN

Tarikh: 10 APRIL 2017

Masa :  11.00 Pagi

Tempat :

Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A,  Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.   

 

Tarikh Penjualan Dokumen:

10 APRIL 2017

(11.30 pagi  - 5.00 petang)

 

Harga Dokumen:

RM 80 (Ringgit Malaysia: Lapan Puluh Sahaja) senaskah

 

 

Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor/pembekal mengikut jadual dan kadar harga di atas sahaja. Pembelian sebelum dan selepas tarikh penjualan adalah tidak akan dilayan. Penjualan dokumen hanya kepada kontraktor/pembekal yang menghadiri sesi taklimat sahaja. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk TUNAI dan tidak dikembalikan.

 

Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berpelekat dan dialamatkan kepada:


Ketua Pegawai Eksekutif

National Institutes of Biotechnology Malaysia

Bahagian Perolehan, Aras 2, Bangunan Pentadbiran ABI

Kompleks Institut Agro-Bioteknologi Malaysia

D/A Ibu Pejabat MARDI,

43400 Serdang, Selangor

 

Dokumen tawaran yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di National Institutes of Biotechnology Malaysia Bahagian Perolehan, Aras 2, Bangunan Pentadbiran ABI, Kompleks Institut Agro-Bioteknologi, D/A Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada 2 Mei 2017, jam 12.00 tengah hari.  Tawaran yang LEWAT tidak akan diterima.

NIBM tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran itu di tolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas perbelanjaan berhubung tender ini. Petender juga boleh melayari web www.nibm.my  untuk sebarang maklumat lanjut.

Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut boleh menghubungi pegawai berikut:-

 

  1. Nor Azira Binti Ab Karim                  04-652 1237                         norazira@ipharm-nibm.my

  2. Juraidah Binti Kamaruddin               03-8949 5676                       juraidah@nibm.my