Thursday, April 18, 2019
Display # 
Title Published Date
Iklan Jawatan Kosong NIBM: Ketua Pegawai Eksekutif 28 February 2019
Perkhidmatan Sewaan Talian Jalur Lebar Bagi Tempoh (3) Tahun di Institut Genome Malaysia (MGI) 18 February 2019
Perkhidmatan Penyelenggaraan Menyeluruh Perkakasan Rangkaian Bagi WAN, LAN & WLAN System Genome Conputing Centre Bagi Tempoh (2) Tahun di Institut Genome Malaysia (MGI) 18 February 2019
Iklan Jawatan Kosong NIBM: Pengurus Akaun dan Kewangan 18 January 2019
Iklan Jawatan Kosong NIBM: Pengarah Eksekutif dan Pengarah Penyelidikan 27 December 2018
Iklan Jawatan Kosong NIBM 22 November 2018
Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Secara Komprehensif Bagi Sistem Proteomik Yang Merangkumi Sistem MALDI TOF/TOF Ultraflextream Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Institut Agro-Bioteknologi, Malaysia (ABI), National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) 04 October 2018
Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Secara Komprehensif Bagi Sistem LC/MS QTOF 6550 with INMATEC N2 GENERATOR Bagi Tempoh Satu(1) Tahun Di Institut Agro-Bioteknologi, Malaysia (ABI), National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) 04 October 2018
Perkhidmatan Penyelenggaraan Untuk Satu (1) Unit Lif Barang Dan Dua (2) Unit Lif Pengguna Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Institut Genom Malaysia (MGI), National Institutes Of Biotechnology Malaysia (NIBM) 28 August 2018
Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun untuk National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) bagi Kompleks Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) dan Kompleks Institut Genom Malaysia (MGI) 28 August 2018